Jaarplanners en PTA's  
Altijd onder voorbehoud: kleine aanpassingen lopende het jaar blijven mogelijk)
1 Mavo 1 Havo 1 Vwo
2 Mavo 2 Havo 2 Vwo
3 Mavo 3 Havo 3 Vwo
4 Mavo 4 Havo 4 Vwo
  5 Havo 5 Vwo
    6 Vwo

Gymnasiumproject (Engels) klas 1, 2 & 3

Mogelijke onderwerpen voor het profielwerkstuk Engels Havo/Vwo

 

Docenten Info (niet beschikbaar voor leerlingen)
Info voor docenten Engels
Key LV-Havo
Key LV-Vwo
Omzettingstabellen CSE Havo/Vwo
Tabellen voor Docenten
Alquin materiaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke onderwerpen voor het profielwerkstuk Engels Havo

-Kinderen die tweetalig worden opgevoed, hoe gaat dat volgens de taalwetenschappelijke theorie en hoe gaat dat in de praktijk.
-Tweetalig onderwijs (bijv.Ulenhof) Wat is de gedachte er achter, hoe ziet dat er in de praktijk uit en wat zijn de voor/nadelen, wat is het rendement?
-Welke problemen komen native speakers tegen bij het inburgeren in Nederland, welke taalproblemen levert dat op?
-Stage lopen in een bedrijf waar engels de voertaal is. Hoe gaat dat met de communicatie, geeft het bedrijf in-service trainingen e.d.?
-Onderzoek op een vervolgopleiding bijv. International Business, wat is het startniveau van de studenten, waar lopen ze tegen aan, hoe ontwikkelen ze zich m.b.t. het gebruik van  de engelse taal.
-Het bedenken en in elkaar zetten van een [fashion] magazine of een tabloid-newspaper
-Een Engels toneelstuk instuderen en opvoeren.

Mogelijke onderwerpen voor het profielwerkstuk Havo/Vwo

- War Poets (dichters die zelf ook in de 1e wereldoorlog hebben gevochten geven hun ervaringen weer)
- Americans in Paris (veel Amerikaanse schrijvers ontvluchtten de US begin 20e eeuw)
- Book and Film (vergelijking: welke keuzes heeft de regisseur gemaakt en waarom?)
- Short Sories by ...(Mallamud/Poe/...)
- Black/Jewish/Feminist literature (USA)
- Black poetry and music (zwarte schrijvers schetsen een aangrijpend beeld van hun onderdrukking/mishandeling)
- Poetry and its translations (e.g. 1 poem and 3 different translations compared and analysed)
- Protest singers of the 60s (
Bob Dylan, etc)
- The Far West in literature (in films/boeken staat het westen voor 'vrijheid', 'onbevangenheid', 'onbeperkte mogelijkheden')
-
King Arthur (de Arthur-legende)
-
Language families (Engels behoort tot de groep van Indo-Europese talen, net als Nederlands: hoe zit dat?)
- The Celts in
England (Stonehenge, druids, language, contacts with Germanic tribes....)
- Analysis of/influence of commercials in American TV
- American and Britsh/European films (are there big differences?)
- The effects/(dis)advantages of growing up -as a small child- in a multi-lingual environment


- - - - - - - - - If you can think of an interesting subject yourself, please contact your/an English teacher.- - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnasiumproject (Engels) klas 1, 2 & 3

Project Songtexts Klas 2vm  May 2005

-Find 2 suitable songs (with sufficient and interesting text)
-Find the text on the internet (see ludgercollege.nl/engels.asp (->weblinks->songtexts)

Prepare an oral presentation about these songs in which you:
1. Explain the title
2. Divide the text in logical parts and explain what each part is about
3. Explain what the theme of the whole song is (e.g. this song is about the frustration of soldier returning from a war-situation; this song is about a forbidden love-affair, etc.)
4. Think of a good discussion topic.
5. If in any way possible: take the song with you on your mp3-player ) or ask a friend to do this for you. ) 

You will be asked to hand in on paper the texts and the points above. Everything in English of course!
You can work on your own or together with 1 other student.

Good Luck

Klas 1

Vrijwillig verdiepingsstof verwerken

Waarom verdiepingsstof?
 -Dit niveau is voor een aantal van jullie te gemakkelijk.
 -Het tempo ligt voor een aantal te laag.
 -Als je zelf kunt kiezen werkt het leuker.
 -Je leert beter je eigen tijd indelen en plannen

Verdiepingsstof:
Voorbelden brugklas
    Moeilijker boeken, bijv.Harry Potter
    Songtexts
    Magazine
    London
    Big Ben
    Statue of Liberty
    Videoclip
    Website
    Artikelen uit kranten tijdschriften van internet, bijv:Alternative Medicine
    English newspaper
    English book for 6-10-year-olds
    Leraar kan suggesties doen leerling kiest

In de tweede klas moet de verdiepingsstof betrekking hebben op de hoofdstukken in het boek. Voorbeelden:
Chapter 2:        gezondheid, sport, ziektes, anorexia, stotteren, drugs, verslaving, dik zijn, alcohol & kids
                         (te koppelen aan: gym, biologie, levensbeschouwing?)
Chapter 3:        media, kranten/TV (USA/UK), CNN/SKY/BBC, sitcoms in USA en UK vergelijken,
                         gevolgen van TV kijken (tijd/geweld/sex: invloed??), kid's programmes
                         (koppelen aan aardrijkskunde, geschiedenis)
Chapter 4:        nieuwere gebruiken van het internet (bijv: msn/chat), nieuwe telefoons,
                         dangerous sports, typisch Eng. sporten (fox-hunting/cricket/polo/boxing)
                         history of tennis/fox-hunting/soccer/rugby
                         history of reggae, rap, pop, ska
                         History: Guy Fawkes and the gun
powder plot / slavery & civil war / King Arthur/ Vikings
                         reggae and rasta (beliefs)
                         history of child labour/children's rights
Chapter 5:        history of Valentine's Day / Thanksgiving / 4th July / 11 nov. Poppy Day / 
                         Trooping the colour
                         make your own agony aunt column / find these columns: invent your own answers
                         write film/book reviews (for your favourite children's magazine)
Chapter 6:        Enlish eating habbits / the English Pub / US eating habbits
                         relationship India/Pakistan & UK
   
                      gangwars in USA 
Van de verdiepingsstof leg je een verzameling, een portfolio aan.

De beloning voor het werken met verdiepingsstof:
- Motivatie: het is leuker want je bepaalt zelf meer wat en hoe je leert
- Groei: omdat je niet allerlei dingen doet die je al kent maar zelf een onderwerp kiest, leer je meer.

De keuzes die je maakt hebben betrekking op:
- Tempo en niveau (is verschillend: de een kan meer dan de ander; stel wel (hoge) eisen aan jezelf!
- Presentatie (Power Point, internet-site, mondelinge presentatie, boekverslag, tijdschrift/krant, video)
- Individueel of in groepjes.
- Werkplek (standaard het klaslokaal, maar als je een betere plek weet, vraag je even of je daar naartoe mag)

Afsluiting
-2 lessen in december januari
-Met ouders?
-Met presentaties en vragenrondes (in het Engels)

'Spel'regels:
Je deelt aan je leraar mee of je meedoet (of als je halverwege ermee kapt). 
Elke les begint en eindigt gezamenlijk. 
De studieschema's blijven van kracht: als je voor een eigen project kiest hoef je je niet aan de planning te houden, 
maar je weet wel wanneer de proefwerken zijn. 
ledereen doet mee aan de proefwerken. Af en toe zijn er luisterfragmenten; die doen we volgens de studieschema's. 
Je kunt kiezen of je meedoet of niet.
Degenen die aan een eigen project werken zijn verplicht de "Check Yourself" , 
de Grammar Exercises aan het eind van het werkboek en "extra stenciloefeningen"  te doen. 
Je bepaalt verder zelf welke delen van het hoofdstuk je klassikaal wilt volgen. 
Je kunt de antwoordmodellen gebruiken wanneer je wilt (je kunt dus ook een oefening maken en nakijken ter controle).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Jaarplanner van deze jaarlaag wordt op dit moment aangepast. Zodra hij gereed is wordt hij hier geplaatst.