Tip: Als je moeite hebt met grammatica kun je extra oefenen met Wintoets.
       (in de bovenkamer of in het computerlokaal)

Ga naar:

Klik HIER voor  een schematische uitleg van de Grammatica
Basisgrammatica............. Idem (klas 1-4) met oefeningen 
Grammatica-Sites

 

Diagnostische Toetsen  Grammatica ====klik daar=>

5Havo 1 (met key), 5Havo 2 (met key), 5Havo 3, 5Havo 4, 6Vwo 1

Grammatica Lessen d.m.v. PowerPoint Presentaties

Klik op onderstaande links.............................. of op * voor een -simpel- filmpje over het onderwerp

1 Belangrijke zaken uit klas 1-3  
2 Continuous & Simple (met/zonder -ing) ....................................* * I go <---> I am going
3 Present perfect & Past..................................................................* * I have gone <---> I went
4 Past perfect .......................................................................................* I had gone
5 Indirecte Rede....................................................................................* He said:"She goes home." <---> He said that she went home.
6 Future & If-zinnen.............................................................................* We will go. If he went, I would stay.
7 Wordorder .......................................................................................... Tomorrow we will meet him at school.
8 Passive (Lijdende vorm) ................................................................* The book has been written.
9 Betrekkelijk vnw................................................................................* The boy who....The train that....
10 Vragende en Ontkennende Zinnen..........................................* * We did not go there.
11 Gerund (ww. gebruikt als zn.  ....................................................* Skating is super!)
12 Zelfstandige Nw. ..........................................................................* * photos/ police are/ Life is good
13 Bezit (2e naamval=genitief)............................................................ our father's / fathers' cars
14 Bijwoord/Bijvoeglijk nw. (met of zonder -ly)............................* He looks awfully good, he speaks well.
15 Trappen van vergelijking (bigger-biggest) ..............................* The most important question is easier than the rest.
16 Voornaamwoorden
      (mine/myself/those/any/each/ etc. etc.....................................*
This is my book, it is mine.
17 Hulpwerkwoorden (can-be able to  &  .....................................
      He should have stayed...)
He wasn't able to help me. He might help us. You should go now.
18 Voorzetsels......................................................................................... on at      of/off       to/too    in/into
19 Tags, short questions, short answers, so did I.......................* He is late, isn't he?       Neiher is he.    Is he here? Yes, he is.