../images/3dflagsdotcom_uk_2fagm.gif (31995 bytes)

Past Simple - Past Continuous: oefening 2

bar42.gif (1576 bytes)

Vul in de onderstaande oefening de Past Simple of de Past Continuous in.

Je kunt in een zin ook twee keer een Past Continuous gebruiken, namelijk wanneer beide gebeurtenissen lang duren. Meestal staat er dan WHILE in de zin.

Je kunt eventueel terug om de uitleg nog eens door te nemen. Ook is het mogelijk naar de onregelmatige werkwoorden te kijken. Je komt dan bij deze oefening terug door de terugbladerknop van je browser te gebruiken.

 

1.  The children ......... (play) in the attic when the fire ...... (break) out.

2.  I ..... (watch) a thriller when the telephone ....... (ring)

3.  It ....... (start) to rain when we ........ (paint) the house.

4.  When we ........ (kiss) our braces ........ (get) tangles up.

5.  While we ....... (have) a test, our teacher ........ (read) a newspaper.

6.  When I ......... (jog) in the park, I ........ (hurt) my ankle.

7.  While I ......... (have) a bath, my husband ....... (cook) dinner.

butuitleg.gif (1442 bytes)butonrww.gif (1515 bytes)
butantwoef2.gif (1390 bytes)butgram.gif (1437 bytes)